გა გვი მა რჯოს ერთო ბით... ჩვენ ხო მუ დამ ვერ თო ბით! დღისით ღამით ვერ თო ბით, ჩვენი ურთი ერ თო ბით! მოწყენის დრო სა და გვაქ! გრუპა ერთობა როცა გვაქ!
This group is private. In order to see this page, you need to Log in or Sign up

On Odnoklassniki :

  • Chat with friends and classmates
  • Chat about interests
  • Unlimited photos
  • Games and Entertainment