19 Dec 2016, 46 years old, s. Soluno-Dmitriyevskoye (Andropovskiy rayon), Russia