19 Dec 2016, 45 years old, s. Soluno-Dmitriyevskoye (Andropovskiy rayon), Russia