4 May, 49 years old, s. Nizhnedevitsk (Nizhnedevitskiy rayon), Russia