today 12:49, g. Aleksandrovsk-Sakhalinskiy (Aleksandrovsk-Sakhalinskiy rayon), Russia