12 Nov 2018, 32 years old, Gavaya orollarini bir chekkaside, USA