today 09:59, 59 years old, Noyshtadt (Vaynshtrasse), Germany